Copyright - Auteursrecht

Het is niet toegestaan, afbeeldingen, tekst of delen van tekst die u vind op de website www.maakmijnkindblij.nl en alle onderliggende pagina’s over te nemen.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Maakmijnkindblij.nl, rechthebbende of licentiehouder.
 
Elk bedrijf of persoon die  informatie op internet plaatst is juridisch verantwoordelijk voor deze publicatie. Opzettelijk schending van het auteursrecht in Nederland is strafbaar en zullen wij  met  juridisch middelen bestrijden. Kosten die hieruit voortvloeien zullen wij op de overtreder verhalen. Al onze tekst pagina’s zijn voor bewijsvoering met datum vastgelegd.